Wejście w życie nowelizacji przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach nakładających na emitentów obowiązki dematerializacji obligacji, korzystania z pośrednictwa agentów emisyjnych oraz rejestrowania wszystkich obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

2022-06-13T21:55:20+02:0001.07.2019|