KNF nakłada karę pieniężną w wysokości 500 000 zł na GB za naruszenia w zakresie sporządzania śródrocznych raportów okresowych za 2017 r. oraz nieterminowe przekazanie 3 raportów okresowych za 2017 r. i I kwartał 2018 r

2022-06-13T21:55:20+02:0017.12.2019|