Decyzja Prezesa UOKiK ws. wprowadzenia w błąd klientów przez GB, nakładająca na Getback obowiązek publikacji oświadczenia o stosowaniu takich praktyk, kar pieniężnych nie zastosowano ze względu na interes poszkodowanych

2022-06-13T21:55:19+02:0027.04.2020|