Wszczęcie postępowania sankcyjnego przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego przeciw Deloitte Audyt sp. z o.o. sp. k. za naruszenie zasad rzetelnego audytu w badaniach sprawozdań finansowych Grupy GetBack

2022-07-26T12:16:39+02:0015.06.2020|