Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymuje decyzje Prezesa UOKiK z dnia 25 listopada 2018 r. o nałożeniu na GB kary w wysokości 5 mln zł

2022-06-13T21:55:18+02:0006.04.2022|