Kalendarium2022-06-13T12:33:23+02:00

Kalendarium

27.05.2022

Konrad Kąkolewski wyszedł z aresztu, od tego dnia będzie odpowiadał przed sądem z wolnej stopy

06.04.2022

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymuje decyzje Prezesa UOKiK z dnia 25 listopada 2018 r. o nałożeniu na GB kary w wysokości 5 mln zł

23.02.2022

Początek procesu w sprawie afery GetBack, w którym oskarżonych jest 16 osób, w tym były prezes zarządu spółki Konrad Kąkolewski oraz byłe kierownictwo Idea Banku

20.09.2021

KNF nakłada karę pieniężną na byłego prezesa GB, Konrada Kąkolewskiego w wysokości 900 000 zł

10.08.2021

KNF nakłada karę pieniężną na byłego członka zarządu GB, Pawła Trybuchowskiego w wysokości 850 000 zł

Capitea S.A. pozywa podmioty Grupy Deloitte o zapłatę kwoty 293 mln zł tytułem odszkodowania za wyrządzenie szkody przez nieprawidłowe wykonywanie obowiązków audytorskich

16.07.2021

KNF nakłada karę pieniężną na byłego członka zarządu GB, Marka Patułę w wysokości 550 000 zł

GetBack S.A zmienia nazwę na Capitea S.A

16.12.2020

KNF nakłada karę pieniężną na trzech byłych członków zarządu GB kary finansowe w wysokości, 900 000, 800 000 i 750 000 zł.

03.11.2020

Cofnięcie przez KNF zezwolenia wydanego na rzecz GB na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego i nałożenie 50 000 zł kary

26.10.2020

Skierowanie pierwszego aktu oskarżenia do Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie karnej przeciwko Konradowi Kąkolewskiemu, Piotrowi O., Jarosławowi A. i Tobiaszowi B. ( byli prezesi Idea Banku) oraz i 12 innym osobom

15.06.2020

Wszczęcie postępowania sankcyjnego przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego przeciw Deloitte Audyt sp. z o.o. sp. k. za naruszenie zasad rzetelnego audytu w badaniach sprawozdań finansowych Grupy GetBack

27.04.2020

Decyzja Prezesa UOKiK ws. wprowadzenia w błąd klientów przez GB, nakładająca na Getback obowiązek publikacji oświadczenia o stosowaniu takich praktyk, kar pieniężnych nie zastosowano ze względu na interes poszkodowanych

15.01.2020

Publikacja raportu NIK w sprawie nieprawidłowości działania instytucji państwowych w sprawie Getback

17.12.2019

KNF nakłada karę pieniężną w wysokości 500 000 zł na GB za naruszenia w zakresie sporządzania śródrocznych raportów okresowych za 2017 r. oraz nieterminowe przekazanie 3 raportów okresowych za 2017 r. i I kwartał 2018 r

01.07.2019

Wejście w życie nowelizacji przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach nakładających na emitentów obowiązki dematerializacji obligacji, korzystania z pośrednictwa agentów emisyjnych oraz rejestrowania wszystkich obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

06.06.2019

Zatwierdzenie przez Sąd układu między GB a jego wierzycielami

22.01.2019

Walne zgromadzenie akcjonariuszy GB zatwierdza propozycję układową

25.11.2018

Prezes UOKiK po ponad 2 latach postępowania nakłada karę na GB w wysokości 5 mln zł za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

17.06.2018

Zatrzymanie byłego prezesa Konrada Kąkolewskiego Getback przez CBA i późniejsze przedstawienie mu zarzutów, zatrzymano także Piotra Osieckiego

22.05.2018

Komisja Nadzoru Audytowego, działająca pod auspicjami Ministerstwa Finansów podjęła działania nadzorcze wobec audytora spółki, firmy Deloitte oraz kilku innych firm audytorskich pracujących na zlecenie GetBacku.

Otwarcie przez Sąd przyspieszonego postępowania układowego wobec GB

24.04.2018

Prokuratura wszczyna śledztwo

UKNF kieruje do prokuratury zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa

KNF zawiesza obrót instrumentami finansowymi wyemitowanymi przez GB

Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich. Korzystająć z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką RODO POLITYKA PRYWATNOŚCI Zgoda
Przejdź do góry