Audytor wewnętrzny

Specjalista zatrudniony przez konkretną firmę, którego podstawowym obowiązkiem jest przeprowadzenie kontroli oraz przeglądu funkcjonowania procedur w danej jednostce w celu wykrycia nieprawidłowości oraz wydania rekomendacji odnośnie poprawy tego stanu rzeczy. Zebrane przez audytora wnioski są powinny być wsparciem dla firmy lub organizacji w usprawnieniu różnych procesów zarządczych i kontrolnych.

Please follow and like us: