Audytor zewnętrzny

Specjalista, który nie jest zatrudniony przez daną firmę lub instytucję publiczną – jest od niej niezależny, dlatego jego kontrola powinna być niezależna i obiektywna. Audyt zewnętrzny to jeden z najważniejszych instrumentów, dzięki któremu możliwe jest dokonanie oceny poziomu ryzyka zarządzania daną organizacją, ryzyka inwestycji w dany podmiot  lub ryzyka związanego z realizacją określonych projektów projektem.

Please follow and like us: