Instrumenty finansowe

Papiery wartościowe, a także m.in. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego, kontrakty na różnicę, instrumenty rynku pieniężnego

Please follow and like us: