Krajowa Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy zrzeszający biegłych rewidentów. 21 czerwca 2017 r. przekształcona w Polską Izbą Biegłych Rewidentów w związku z powołaniem Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. W ramach KIBR (potem PIBR), jako jej statutowy organ działa Krajowa Komisja Nadzoru sprawująca kontrolę nad przestrzeganiem przepisów prawa, procedur i standardów przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie w zakresie badań ustawowych jednostek innych niż jednostki zainteresowania publicznego, usług objętych krajowymi standardami wykonywania zawodu innych niż badanie ustawowe. W 2020 r. w związku z aferą GetBack NIK zarzucił PIBR i jej organom bierność i niewystarczający nadzór nad działalnością głównego audytora spółki – Deloitte Audyt Sp. z o.o. Sp.k.

Please follow and like us: