Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., do którego zadań należy m.in. prowadzenie depozytu papierów wartościowych, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obowiązkowego systemu rekompensat, o którym mowa w art. 133 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Please follow and like us: