Minister finansów

Minister właściwy do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych, w tym od 28 września 2016 r. do 9 stycznia 2018 r. Minister Rozwoju i Finansów oraz od 29 września do 8 listopada 2019 r. Minister Finansów, Rozwoju i Inwestycji

Please follow and like us: