Obligacja podporządkowana

Obligacja, której konstrukcja przewiduje odroczenie lub nawet wstrzymanie wypłaty odsetek oraz wykupu obligacji, a w przypadku likwidacji lub upadłości emitenta – roszczenia obligatariuszy są realizowane na samym końcu, dopiero po zaspokojeniu pozostałych wierzycieli emitenta – o ile pozostaną na to jeszcze środki

Please follow and like us: