Polska Agencja Nadzoru Audytowego

Państwowa osoba prawna nadzorowana przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, która sprawuje nadzór nad biegłymi rewidentami. Powstała po wybuchu afery GetBack na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. PANA dba o prawidłowe przeprowadzenie przez biegłych rewidentów badań sprawozdań finansowych oraz usług atestacyjnych innych niż badanie ustawowe i usług pokrewnych. Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz inwestorów. Prowadzi m.in. postępowanie w sprawie zaniechań firmy Deloitte przy badaniu sprawozdań finansowych GetBack S.A. Prezesem PANA od dnia jej powołania jest Marcin Obroniecki.

Please follow and like us: