Grupa Getback

Na dzień 31 marca 2017 r. spółka GetBack S.A. obejmowała pełną konsolidacją 14 jednostek zależnych (w tym 5 funduszy inwestycyjnych zamkniętych) oraz posiadała udziały w 9 jednostkach stowarzyszonych (działających jako fundusze inwestycyjne zamknięte). Dodatkowo, na dzień 31 marca 2017 r. spółka zarządzała portfelami inwestycyjnymi obejmującymi wierzytelności 6 funduszy inwestycyjnych zamkniętych. W marcu 2014 r. grupa (za pośrednictwem Getback Recovery S.R.L.) spółka rozpoczęła działalność na rynku rumuńskim.

Please follow and like us: