Idea Bank

Wcześniej Bank Ogrodnictwa Hortex, Opel Bank, GMAC Bank – polski bank działający od 1991 r. W 2010 r. bank został przejęty przez należący do Leszka Czarneckiego Noble Bank. Do dnia 3 stycznia 2021 roku Bank koncentrował się na obsłudze finansowej małych podmiotów gospodarczych – mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w mniejszym zakresie oferował również usługi dla klientów indywidualnych. Jeden z głównych podmiotów zamieszanych w aferę GetBack. Bank był właścicielem GetBack S.A. w latach 2014-2016. W tym samym okresie, kiedy przewodniczącym jego Rady Nadzorczej był Leszek Czarnecki, Idea Bank, mimo iż nie miał uprawnień do oferowania obligacji spółki GetBack S.A., sprzedawał je swoim klientom m.in. pod pozorem zawierania umów na lokaty bankowe. Pracownicy banku prawdopodobnie wprowadzali  klientów w błąd w kwestii gwarancji zysku i bezpieczeństwa inwestowania. Dodatkowo zachęcali ich do zakupu instrumentów finansowych, fałszywie informując, że oferta ma charakter ekskluzywny i jest ograniczona w czasie. W konsekwencji, wg. ustaleń Prokuratury Regionalnej w Warszawie w  ten sposób oszukano prawdopodobnie 400 klientów Idea Bank S.A. na kwotę 89 350 000 złotych. Równocześnie Idea Bank zbył na rzecz GetBack S.A. wierzytelności w wysokości 147 mln PLN.

Please follow and like us: