Pekao

Polski bank uniwersalny, od 1998 notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 1999–2017 kontrolowany przez UniCredit. 7 czerwca 2017 roku zarząd nad Bankiem przejęły spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń i Polski Fundusz Rozwoju, których kontrolne pakiety akcji posiada Skarb Państwa. Na sprzedaży swoich wierzytelności Getback, zarobił blisko 194 mln PLN.

Please follow and like us: