Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy Getback

Stowarzyszenie wpisane do rejestru stowarzyszeń m.st. Warszawy, założone przez grupę poszkodowanych obligatariuszy GetBack S.A. Stowarzyszenie skupia się na działalności systemowej oraz na monitorowaniu postępowań związanych z aferą GetBack prowadzonych przed sądami powszechnymi i prokuraturą, celem ochrony interesów poszkodowanych obligatariuszy.

Please follow and like us: