Abris Capital Partners

Fundusz inwestycyjny inwestujący w Europie Środkowej, w tym także w Polsce. W wyniku jego inwestycji w FM Bank, doszło do sporu pomiędzy KNF, a Abris w wyniku którego, Abris decyzją KNF był zmuszony do zbycia akcji Banku. Ostatecznie sprawa zakończyła się postępowaniem arbitrażowym w Sztokholmie w wyniku którego na rzecz funduszu w 2017 r. zostały zasądzone 2 mld zł tytułem odszkodowania.  W czerwcu 2015 r. Abris zainwestował w działalność GetBack S.A. Abris był większościowym udziałowcem GetBack S.A. i jednocześnie w wyniku afery Getback został jednym z największych poszkodowanych. 

Please follow and like us: