Komisja Nadzoru Finansowego

Organ właściwy do sprawowania nadzoru nad instytucjami krajowymi rynku finansowego w rozumieniu przepisów UE. KNF powołana została na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym. Zdaniem NIK jedną z przyczyn wybuchu afery Getback S.A. był niewystarczający zakres nadzoru nad rynkiem obrotu wierzytelnościami przez KNF, ignorowanie zawiadomień ze strony sygnalistów dot. nieprawidłowości w nadzorowanej spółce, spóźnione działania nadzorcze dot. podmiotów związanych z Getback S.A. oraz brak komunikacji z innymi organami państwowymi, w tym prokuraturą. 

Please follow and like us: