Deloitte

Międzynarodowa sieć spółek handlowych świadczących usługi doradcze i audytorskie. Należy do tzw. Wielkiej Czwórki firm zajmujących się audytem finansowym. W Polsce do grupy należy blisko 17 podmiotów świadczących szereg usług w zakresie audytu, doradztwa podatkowego oraz doradztwa prawnego. W aferze GetBack działalność jednego z nich, Deloitte Audyt Sp. z o.o. Sp.k. mogła przyczynić się do wybuchu skandalu, co jest obecnie wyjaśniane w szeregu postępowań sądowych i administracyjnych. Po wybuchu afery, w strukturze grupy doszło do przekształceń, co mogło wynikać z chęci uniknięcia konsekwencji związanych z nieprawidłowościami w wykonywaniu przez Deloitte usług. Do 2018 r.  audytor wielokrotnie wydawał pozytywne opinie z badania sprawozdań finansowych, natomiast odmowa wydania opinii nastąpiła w momencie, gdy gdy spółka utraciła płynność, a łączna strata grupy wyniosła ponad 2 mld zł. Firma Deloitte dokonując audytu w Getback S.A. nie miała też zastrzeżeń wobec faktycznie nieistniejącego systemu nadzoru wewnętrznego w spółce oraz w całej grupie kapitałowej. Potencjalne nieprawidłowości w działaniach firmy są przedmiotem działań nadzorczych Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, działającej pod nadzorem Ministra Finansów.

Please follow and like us: