Emest Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (od lipca 2016 r. DNLD sp. z o.o.)

Wehikuł inwestycyjny do nabycia w dniu 15 czerwca 2016 r. 20 tys. akcji GetBack S.A., stanowiących wówczas 100% kapitału zakładowego za kwotę 825 mln zł. Emest była spółką celową, założoną przez konsorcjum funduszy private equity, z czego fundusze zarządzane przez Abris Capital Partners posiadały na dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego obligacji (9 marca 2017 r.) łącznie 50,58% udziałów. W czerwcu 2017 r. dokonano transgranicznego połączenia spółki DNLD Sp. z o.o. ze spółką DNLD Holdings B.V. z siedzibą w Amsterdamie, skutkiem czego spółka DNLD Holdings B.V. stała się właścicielem 80 mln akcji GetBack SA, stanowiących 100% jej kapitału zakładowego. Na dzień 19 kwietnia 2018 r., spółka DNLD S.a.r.l. (następca prawny DNLD Holdings B.V.) posiadała 60 070 558 akcji GetBack S.A. stanowiących 60,07% ogólnej ich liczby i głosów.

Please follow and like us: