Haitong Bank

Chiński bank inwestycyjny i firma zajmującą się obrotem papierami wartościowymi. Działa w obszarze bankowości inwestycyjnej w zakresie fuzji i przejęć, rynków kapitałowych i dłużnych. Świadczy usługi domu maklerskiego i przygotowuje analizy spółek notowanych na GPW. W ramach afery GetBack Haitong Bank pojawia się w wątku sprzedaży sowich wierzytelności do GetBack S.A. po zawyżonych cenach oraz w wątku dotyczącym wyceny EGB  Investments. W drugiej sprawie bank odcina się od swojego zaangażowania w wycenę EGB, podnosząc,, że przygotowywał jedynie studium inwestycji.

Please follow and like us: