EGB Investments

Polska spółka działająca w obszarze windykacji. Została zakupiona przez GetBack S.A. za 207,6 mln zł od Altus TFI. W przedmiocie wyceny transakcji występuje szereg wątpliwości. W szczególności dotyczą one sposobu wyceny przez KPMG i Haitong Bank. W swojej obronie oba podmioty twierdzą, że nie dokonywały wyceny transakcji, lecz inne usługi o znacznie mniej kompleksowym charakterze. Wątpliwości co do transakcji miały nowe władze GetBack, a także Komisja Nadzoru Finansowego. Zdaniem KNF, GetBack mógł 7-krotnie przepłacić za konkurenta i zawiadomił o tym prokuraturę. Według wyliczeń prokuratury zakup EGB Investments mógł wyrządzić spółce szkodę majątkową, w wysokości ok. 160 mln zł. Nowe władze spółki zmniejszyły oszacowanie wartości EGB Investments do niespełna 30 mln zł.

Please follow and like us: