Altus TFI

Polskie Towarzystwo Fundusz Inwestycyjnych zarządzane w czasie afery Getback przez Piotra Osieckiego. Altus TFI sprzedało GetBack firmę windykacyjną EGB Investments za kwotę 207,6 mln zł. Prokuratura zarzuciła Piotrowi Osieckiemu działanie w zmowie z kupującym i zawyżenie wartości transakcji, w wyniku czego Piotrowi Osieckiemu postawiono zarzuty i umieszczono w areszcie. W związku z tą transakcją, Altus TFI został pozwany do sądu gospodarczego przez nowego właściciela GetBack. Pod nazwą Altus funkcjonuje także firma Altus Doradztwo Inwestycyjne, które jest formalnie oddzielnym bytem prawnym.  

Please follow and like us: