Piotr Osiecki

Od 2008 r. akcjonariusz i prezes Altus TFI. W 2000 r. obronił tytuł magistra ekonomii na SGH w Warszawie. Pracował m.in. w Banku Handlowym, DM PKO BP, podmiotach z grup PZU i NFI. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego i maklera papierów wartościowych. Świadczy usługi doradctwa za pośrednictwem spółek Mercurius Financial Advisors i Osiecki Inwestycje.

Postawiono mu zarzuty wyrządzenia GetBack S.A. szkody wielkich rozmiarów poprzez zmowę przy transakcji sprzedaży spółki EGB Investments. W związku ze sprawą został zatrzymany i osadzony w areszcie. GetBack kupił spółkę od Altus TFI za 207,6 mln zł, choć zdaniem prokuratury rzeczywista wartość EGB wynosiła 47 mln zł. Śledczy twierdzą, że doszło do zmowy z kupującym, której efektem było zawyżenie ceny przejmowanego przedsiębiorstwa. 

Please follow and like us: