MIA sp z o.o.

Spółka mieszcząca się w tym samym budynku co Getback S.A. Została wpisana na listę ostrzeżeń KNF z powodu prawdopodobnego wykonywania działalności bez wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych. Miało w niej miejsce przeszukanie CBA, po zatrzymaniu Konrada Kąkolewskiego w związku z prawdopodobnym powiązaniem z nim, a także możliwością oferowania przez nią obligacji GetBack. 

Please follow and like us: