Polski Dom Maklerski

Polska instytucja finansowa, mająca  status domu maklerskiego. Wykonywał działalność w zakresie obsługi maklerskiej małych spółek, głównie w ofertach długu, był jednym z najaktywniejszych dystrybutorów obligacji GetBacku w ramach ofert prywatnych. Zdaniem KNF dopuścił się w tym procesie wielu nieprawidłowości. Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 8 listopada 2018 r., cofnęła Polskiemu Domowi Maklerskiemu zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, a także nałożyła karę pieniężną w wysokości 2,5 miliona złotych. Instrumenty finansowe i środki pieniężne klientów Polskiego Domu Maklerskiego zostały przeniesione do biura maklerskiego Santander. W październiku 2020 r. Sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości spółki PNP, wcześniej działającej pod nazwą Polski Dom Maklerski. 

Please follow and like us: