Leszek Czarnecki

Polski przedsiębiorca, inżynier, doktor nauk ekonomicznych. Większościowy udziałowiec pięciu spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych – Getin Holding, Getin Noble Bank, MW Trade, Open Finance oraz Idea Bank. W 2012 r. za pośrednictwem kontrolowanych przez siebie podmiotów założył spółkę GetBack S.A. Architekt modelu biznesowego GetBacku, który do 2017 r. kupował głównie wierzytelności od należących do Czarneckiego banków, a obligacje sprzedawał głównie ich klientom. W latach 2014-2016 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Idea Banku, który kontrolował GetBack S.A. i który w tym okresie prowadził sprzedaż obligacji GetBack S.A. pomimo braku zgody na tą działalność ze strony KNF. Od 2018 r. praktyki te są przedmiotem śledztwa Prokuratury Regionalnej w Warszawie, która bada m.in. rolę Leszka Czarneckiego w aferze GetBack S.A. 

Please follow and like us: