Polska Agencja Nadzoru Audytowego wydała w czerwcu decyzję o  rozpoczęciu postępowania w celu odebraniu licencji firmie Deloitte. Spółka była odpowiedzialna m. in za kontrolę sprawozdań GetBacku i nie wywiązała się z pełnionej funkcji.  Na podstawie artykułu Pulsu Biznesu, KNF wysłała do jednostek zaufania publicznego (JZP) wytyczne dotyczące na wypadek zmiany audytora. W ten sposób KNF chciał  wywrzeć nacisk na JZP, które powinny wypracować skuteczne i efektywne rozwiązania w razie braku możliwości przeprowadzenia kontroli przez wybranego audytora. Odebranie audytorowi uprawnień oraz brak z tego powodu raportów okresowych danej spółki, jest podstawą dla KNF-u do zawieszenia akcji poszczególnej spółki na giełdzie. 

KNF sugeruje, iż spółki powinny co pewien okres pytać swojego audytora o kontrolę ze strony PANA oraz jakie wnioski i ustalenia w ramach niej zostały poczynione. Szczególnie istotną kwestią dla firm powinno być uważne śledzenie sytuacji audytora oraz pojawiających się możliwości odebrania licencji. Zwracana jest uwaga na  wypracowanie mechanizmów awaryjnych na wypadek utraty audytora. Ważnym punktem zaleceń jest  obserwowanie corocznych sprawozdań z przejrzystości publikowanych przez audytorów oraz obserwowanie bieżących informacji medialnych na temat ryzyka utraty licencji.

Skuteczne postępowanie ze strony PANA przeciwko Deloitte spowoduje, iż firma zostanie wykreślona z listy biegłych rewidentów. W ten sposób rewidenci firmy nie będą mogli podpisywać sprawozdań finansowych, czego efektem stanie się brak możliwości wykonywania usług przez spółkę. Deloitte oczywiście jest w stanie się odwołać i walczyć przed sądami administracyjnymi o pozostawienie licencji. W razie przegranej sprawy, mają również 2 spółki córki, które mogą świadczyć usługi po ewentualnym odebraniu licencji spółce matce.

Sprawa jest na tyle istotna, gdyż Deloitte kontroluje takie spółki jak PKN Orlen, PGE, Asseco SEE oraz Bank Millenium. Utrata licencji przez audytora sprawia, że spółki w najszybszy możliwy sposób muszą znaleźć nowego rewidenta. 

 

Więcej informacji odnajdą Państwo w poniższym artykule:

https://www.pb.pl/knf-rozbraja-audytowa-bombe-1169983

Please follow and like us: