Pozew Capitei wobec Bożeny Graczyk, byłego partnera w firmie audytorskiej KPMG opiera się na zarzucie nierzetelnej wyceny przejmowanej przez GetBack w 2017 r. spółki EGB. O tej transakcji pisaliśmy szerzej tutaj.

„Realizująca od trzech lat układ z wierzycielami Capitea domaga się w kilkudziesięciu sprawach cywilnych zapłaty ponad 0,5 mld zł od podmiotów, które w ocenie zarządu wyrządziły w przeszłości szkodę firmie, doprowadzając ją do upadku.”

Źródło: https://gospodarka.dziennik.pl/finanse/artykuly/8687030,afera-getback-nowy-pozew.html

Zdjęcie: ING Lease

Bożena Graczyk

Bożena Graczyk od 1994 roku pracowała w firmie KPMG. Od 16 lat zajmowała w niej stanowisko Partnera w obszarze audytu oraz doradztwa dla sektora usług finansowych. Bożena Graczyk jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Łódzkim (1994). Ukończyła Program Executive MBA in International Business, University of Bristol oraz École Nationale des Ponts et Chaussées (1997), jak również Advanced Management Program, IESE Business School (2011). Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Please follow and like us: