16 listopada 2022 w Senacie przyjęto i skierowano do Sejmu projekt nowelizacji ustawy Kodeks karny wykonawczy

Za głosowało: 52 Senatorów, przeciw było 40, wstrzymał się 1.

W projekcie zawarto treść dotyczącą pomocy osobom poszkodowanym przez podmioty rynku finansowego, która ma być udzielana z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Forma pomocy, jaka może być zastosowana to pomoc materialna, prawna, medyczna, psychologiczna i rehabilitacyjna. Projekt jest efektem prac komisji senackiej ds. spółki GET BACK S.A.

Cytując cel projektu nowelizacji ustawy:

Przygotowany projekt zmian legislacyjnych stanowi odpowiedź na mankamenty obecnie obowiązującego prawa w zakresie bezpieczeństwa rynku finansowego, którym widocznym przejawem stała się liczna grupa osób poszkodowanych działalnością GetBack S.A.

Projekt ustawy dostępny pod linkiem poniżej:

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy

Please follow and like us: