W ubiegłym tygodniu, 30 czerwca bieżącego roku, Senat Rzeczpospolitej Polskiej podjął uchwałę, podsumowującą prace senackiego zespołu ds. GetBack S.A. Po ponad półtorej roku prac, Senatorowie przedstawili swoje najważniejsze ustalenia.

Z uchwały wynika, że w pierwszej kolejności zawiodła Komisja Nadzoru Finansowego, której nadzór był zdecydowanie niedostateczny. Polski nadzorca m.in. nie przeprowadził w GetBack S.A. kontroli w ciągu pięciu lat od wydania licencji. Po drugie, zawiodło Ministerstwo Finansów, które zbyt długo zwlekało z wdrożeniem Dyrektywy MiFID II, co opóźniło wejście w życie przepisów podnoszących zakres ochrony uczestników rynku finansowego. Po trzecie, Senatorzy ustalili, że już po wybuchu afery, państwo nie zapewniło pomocy instytucjonalnej poszkodowanym w dochodzeniu swoich praw. Parlamentarzyści Izby Wyższej wskazali, że wielokrotnie działania państwa w istotny sposób utrudniały poszkodowanym dochodzenie późniejszych roszczeń odszkodowawczych.

Ponadto, środowa uchwała zawierała dwa istotne wskazania na przyszłość. Z jednej strony senatorowie wskazali, że potrzebna jest istotna zmiana obowiązujących przepisów, w celu uszczelnienia systemu nadzoru nad podmiotami rynku finansowego. Wskazali przy tym, że do obecnej chwili, nie wdrożono większości zaleceń NIK z 2020 r., mających na celu poprawę regulacji w tym obszarze. Po drugie, Senacki zespół wyraźnie wskazał, że pomimo upływu ponad 4 lat od utraty płynności finansowej przez wrocławskiego windykatora, afera GetBack wciąż nie została gruntownie wyjaśniona. Z tego powodu, biorąc także pod uwagę ograniczone prawnie możliwości Senatu, zwrócono się do Sejmu RP o powołanie komisji śledczej ws. afery GetBack. W uzasadnieniu stwierdzono, że tak rozległa afera finansowa powinna zostać gruntownie wyjaśniona.

 

Please follow and like us: