W piątek 8 lipca Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratury Regionalnej w Warszawie o zabezpieczeniu majątkowym wobec podejrzanego Leszka Czarneckiego z grudnia 2021 r. Tym samym Sąd potwierdził, że przedsiębiorca jest podejrzanym w sprawie, co powinno znacznie ułatwić pracę Prokuratury. Jest to istotna zmiana stanowisko Sądu w stosunku do analogicznego orzeczenia z listopada 2021 r., kiedy zajęcie majątku na 200 mln zł upadło, ponieważ w ocenie ówczesnego składu orzekającego Leszek Czarnecki nie był podejrzanym w sprawie oraz z uwagi na brak uprawdopodobnienia zarzutów przez oskarżyciela publicznego.

Piątkowe postanowienie Sądu może okazać się przełomowe w sprawie. Przedsiębiorca i faktyczny założyciel GetBack S.A. od sierpnia 2020 r. przebywa poza granicami Polski, przez co Prokuratura nie mogła przedstawić mu zarzutów w sprawie nielegalnego handlu obligacjami GetBack prowadzonego przez jego IdeaBank. Z tego powodu, Sąd dwukrotnie uchylał postanowienie prokuratury o zajęciu na majątku Czarneckiego z uwagi na brak statusu podejrzanego. Jednocześnie, pomimo, że Prokuratura dwukrotnie rozszerzała zarzuty wobec przedsiębiorcy, za każdym razem Sąd uznawał, że nie były one wystarczająco uprawdopodobnione.

Tym razem dowody przedstawione przez Oskarżyciela była na tyle przekonujące, że Sąd uznał go za podejrzanego w sprawie i przyjął, że istnieje znaczne prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa przez Leszka Czarneckiego. Być może skład orzekający doszedł do wniosku, że brak takiego zabezpieczenia mógłby uniemożliwić lub znacznie utrudnić wykonanie kary w przyszłości. Jak podaje Prokuratura Regionalna w Warszawie czyn zarzucany Leszkowi Czarnieckiemu obejmuje 1140 pokrzywdzonych klientów IdeaBanku, którzy ponieśli szkodę w łącznej wysokości 227 mln PLN oraz sam bank, który poniósł szkodę na ok. 9 mln PLN. Przedsiębiorca miał dopuścić się popełnienia zarzucanych mu czynów w okresie, kiedy był Przewodniczącym Rady Nadzorczej IdeaBanku w okresie, gdy ten masowo sprzedawał obligacje kontrolowanego przez siebie GetBack S.A. Obok Czarneckiego na ławie oskarżonych zasiadają również byli menadżerowi IdeaBanku oraz były prezes wrocławskiego windykatora, Konrad Kąkolewski.

Please follow and like us: