W dniu 19 lipca 2022 r., Senacki Zespół ds. Spółki GetBack spotkał się z poszkodowanymi w aferze wrocławskiego windykatora. Przewodniczący zespołu senator Leszek Czarnobaj zapewnił gości, że senackie komisje rozpoczęły pracę nad zmianami w prawie, które zapewnią ochronę inwestorom i osobom poszkodowanym przez oszustwa na rynku finansowym. Zmiany mają dotyczyć m.in. kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w postępowaniu cywilnym.

Senator Czarnobaj, ponadto zapewnił poszkodowanych, że będą informowani o pracach nad ustawami, będącymi efektem pracy Zespołu, a także zapraszani do udziału w posiedzeniach komisji senackich. Podkreślił, że senatorowie nie są w stanie samodzielnie uchwalić ustawy, jednak pracują nad sposobami, aby małymi kroczkami posuwać sprawę swoich gości do przodu. Rozważają m.in. podjęcie współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości w celu wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Jednocześnie Senatorowie podzielili się smutnymi spostrzeżeniami, że w kwestii rozwiązania problemów związanych z aferą GetBack nie ma przychylności ani rządu, ani prokuratury, ani KNF, ani innych instytucji publicznych.

Ze swojej strony poszkodowani wyrazili wdzięczność, że Senatorowie w ogóle zajęli się ich sprawą, jednak wyraźnie podkreślali, że zależy im głównie na odzyskaniu swoich pieniędzy. Zaproponowali, aby Państwo utworzyło funduszu rekompensat, z którego zostałyby wypłacone odszkodowania. W dalszej kolejności, państwo powinno ściągnąć ekwiwalent wypłaconych środków od instytucji i osób, które wzbogaciły się na oszustwie GetBack. Jednocześnie podkreślili, że za wszelką cenę chcą uniknąć rozwiązania swoich kłopotów na drodze sądowej, która gwarantuje długoletnie oczekiwanie na odzyskanie utraconych pieniędzy, jest niepewna i wiąże się z ogromny stresem towarzyszącym sali rozpraw.

Please follow and like us: